Part of The Specialist Group

Projekt för ett bestående resultat

HemProjekt

Några av våra projekt

Northvolt

Att växa från noll till 2 500 medarbetare med en banbrytande storskalig fabrik, i aldrig tidigare skådad hastighet, medför spännande utmaningar. Sedan sommaren 2023 har vår seniora konsult Anna Magnusson jobbat på Northvolts underhållsavdelning Facility and Utilities. ”Det är en unik komplexitet, men otroligt fascinerande och utmanande att få finnas med som en liten bricka i den här helheten och bidra till förbättringar”, säger Anna, som brinner för ledarskap och verksamhetsutveckling. Northvolt hade ett behov av att hitta ett mer strukturerat tillvägagångssätt för organisationen att hålla jämna steg med den snabba tillväxten. Uppdraget konkretiserades i tre nyckelområden; förbättra ledningssystem, ledarskapsstöd och coachning samt att utveckla och ta nästa steg i den dagliga styrningen.

Initialt fokuserade Anna på att integrera nya ledare på olika nivåer, förbättra mötesstrukturer och förfina den operativa ledningen. Processen har skett i nära partnerskap med Northvolts avdelning för verksamhetsutveckling. Vissa metoder och resultat bygger på långsiktighet, men årets andra medarbetarundersökning visade redan på förbättrade resultat inom nästan alla områden. Nu fortsätter samarbetet med fokus på att skapa långsiktigt positiva effekter i hela organisationen.

Områden kopplade till projektet:

Ledarskap
Verksamhetsutveckling

För mer info:

Kedali

KEDALI är en av världens ledande leverantörer av aluminiumhöljen och lock till battericeller inom bilindustrin. Genom sin etablering i Skellefteå gör företaget, som är grundat i Kina, en av Europas största industrisatsningar någonsin.

Att navigera de krav som en internationell leverantör ställs inför i Sverige kan vara utmanande. Som lokal partner med omfattande erfarenhet inom processledning, teknik och ledarskapsfrågor har vi på Altio fått förtroendet att bidra med projektledning och teknisk rådgivning.

”Vi är medvetna om värdet av att integreras i den svenska arbetsmiljön. För att lyckas tog det strategiska beslutet att att samarbeta med Altio där vi kan dra nytta av både deras lokala expertis och långa erfarenhet av projektledning,” menar Rishab Karan Mehta, projektchef på KEDALI.

”Att vara med och bygga upp en effektiv organisation på det här sättet har varit utvecklande för både KEDALI och för vår egen utveckling inom att skapa en komplett försörjningskedja. Vi är stolta och glada över att tillsammans med KEDALI kunna skapa en effektiv och toppmodern produktionsenhet mitt i hjärtat av den gröna omställningen. Våra gemensamma mål driver oss framåt och vi växer tillsammans,” säger Markus Hyltegård, senior konsult på Altio.

Områden kopplade till projektet:

Projektledning
Teknisk rådgivning

För mer info:

Våra samarbeten