Part of The Specialist Group

Vi utvecklar den norra regionen

Våra erfarna konsulter hjälper företag i ett förändrat landskap att nå nya höjder.

Om Altio

Navigera rätt i komplexa frågor

Med kunskapsbaserade konsulttjänster inom processer, teknik och ledarskap hjälper vi ert företag navigera rätt i komplexa frågor. För att hitta långsiktiga lösningar på era utmaningar krävs såväl ett genuint engagemang för att förstå er värld, som förmågan att se helheten. Det är just där som våra största styrkor ligger. Vi är idag runt 90 medarbetare som utgår från kontor i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Vi tillhör The Specialist Group, med ett nätverk av teknisk expertis runtom i Europa. Med kunskap och perspektiv från en global marknad, skapar vi förändring på hemmaplan – i norra Sverige.

Vårt erbjudande

För ett bestående resultat

Gång på gång har vi sett hur det processorienterade arbetssättet genererat utveckling. Men framgång kräver mer än effektiva processer. Vår metod bygger på en kombination av vår erfarenhet och er branschkunskap, och förmågan att ställa rätt frågor redan från start. Med kunskap och lång erfarenhet inom både processer, teknik och ledarskap kan vi hjälpa er nå ett bestående resultat. Vi tränar era ledare och medarbetare med fokus på samarbete och resultat, och bistår aktivt i bygget av både detaljområden och hela verksamhetens processorientering.

Vårt erbjudande

Processer

En stark grund är avgörande för att hitta och implementera arbetssätt som skapar värde för er verksamhet. Genom en nulägesanalys och värdeflödesanalys kan vi identifiera förbättringsområden, och synliggöra olika former av slöseri, flaskhalsar och fallgropar. Vi definierar er huvudprocess, stödprocesser och kopplar roller och ansvar till medarbetarskapet.

Specialistområden

Ledningssystem
Supply Chain
Six Sigma
Lean

Teknik

Teknik kan handla om allt från konstruktion av specifika detaljer i plast eller metall till konstruktion av anläggningar. Som en helhetspartner inom både process och teknik kan vi bidra med nya perspektiv och stöd inom en mängd områden. Vi samarbetar med era specialister när det gäller produktutveckling och konstruktion för att säkerställa bästa leverans.

Specialistområden

Produktutveckling
Konstruktion
Projektering/Anläggningskonstruktion
Projektledning

Ledarskap

När ledningen tar ett tidigt ägarskap över projektleverans skapas förutsättningar för framgång. Särskilt om roller och ansvar är tydligt definierade. Utifrån analyser av ert ledarskap, beteendemönster och arbetssätt identifierar vi era behov. Vi tränar och utvecklar ert ledarskap för att stötta företagets processer. Projekt blir enklare att genomföra, och målen lättare att nå.

Specialistområden

Förändringsledning
Strategi
Medarbetarskap

Vi söker nyfikna problemlösare!

Vi söker alltid nya människor som kan stärka vårt team och bidra till den norra regionens utvecklingsresa. Är du nyfiken, lyhörd, prestigelös och omtänksam?
Då vill vi veta mer om dig!

Några av våra kunder