Part of The Specialist Group

Effektiva processer som skapar värde

Ett processorienterat arbetssätt ger en effektivitet i hela er verksamhet som är viktig för att lyckas hållbart.

Identifiera förbättringsområden

Vad skapar värde för ditt företag, och vilka flaskhalsar stoppar er från att nå er fulla potential? Genom en nulägesanalys definierar vi er huvudprocess, stödprocesser och kopplar dem till roller och ansvar. Med en flödesanalys identifierar vi sedan förbättringsområden. Olika former av slöseri, onödiga lager, långa planeringstider, flaskhalsar och avsaknad av kontrollpunkter synliggörs. Det ger oss en tydlig bild av era utmaningar och sätter en väg framåt.

Vår metod för bestående resultat

Efter analysfasen kan vi komma med rekommendationer för förbättring. I nära samarbete med era experter implementerar och utvecklar vi både nya och befintliga processer, ledningssystem och metoder. Vår metod bygger på en kombination av vår spetskunskap och er branschkännedom, och en möjlighet att se till helheten. 

Specialistområden inom processer