Part of The Specialist Group

Vår organisation

HemOm AltioOrganisation

Med kunskap och perspektiv från en global marknad skapar vi förändring på hemmaplan – i den norra regionen.

Vi vill se företag, organisationer och människor växa.

Altio grundades år 2019 på grund av vår starka tro på den norra regionen och vår djupa förståelse för platsens unika utmaningar och möjligheter. Vi, precis som många andra, ser potentialen i den gröna omställningen, men vi känner också en oro till övertron om att enbart ny teknik kommer kunna lösa alla utmaningar. Inte minst inom de verksamheter som gör den gröna omställningen möjlig.

Missförstå oss rätt. Vi är också övertygade om att rätt teknik är avgörande för att möta framtiden – men utan stabila processer, ett processorienterat ledarskap och motiverade medarbetare så finns det inget bra stöd för att få utväxling på de tekniklösningar man investerat i.

Med fokus på helheten och vår samlade expertkompetens inom processer, teknik och ledarskap kan vi vara en möjliggörare som bidrar till  våra kunders framväxt, tillväxt och långsiktiga konkurrenskraft i norra Sverige. Vi förstår landskapet, kan navigera utmaningarna och kommer, oavsett konjunkturläge, finnas i och verka för att utveckla den norra regionen. Därför finns Altio.

En del av The Specialist Group